Scheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Naast emoties komen zijn er vaak veel vragen, zoals: Hoe regelen we de zorg voor onze kinderen? Red ik mij straks financieel wel? Moeten we ons huis verkopen? Heb ik recht op alimentatie? Hoeveel alimentatie moet ik gaan betalen? We hebben een eigen bedrijf, hoe gaan we dat verder regelen? Hoe moeten we juridisch alles afhandelen?

Als onpartijdige financieel echtscheidingsadviseur help ik u, om de scheiding zo zorgvuldig en soepel mogelijk te laten verlopen. Ik begeleid u bij het volledige scheidingsproces. Het is ook mogelijk om advies te krijgen over een specifiek onderdeel zoals de alimentatie, de vermogensverdeling, de eigen woning, het pensioen enz.

Uitgangspunt bij gezamenlijke scheidingsbemiddeling is, dat u samen de zaken goed wilt regelen. Het vormt een goede basis voor de toekomst door afspraken in gezamenlijk overleg vast te leggen.

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.  

– Ouderschapsplan
Wanneer u kinderen heeft en u gaat scheiden is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan worden belangrijke afspraken met betrekking tot de kinderen vastgelegd zoals bijvoorbeeld de omgangsregeling en de kinderalimentatie. In het belang van de kinderen zullen we in het begin van het scheidingsproces het ouderschapsplan opstellen

– Verdelen van bezittingen en schulden
Wanneer u gaat scheiden moeten de gezamenlijke bezittingen en schulden eerlijk verdeeld of verrekend worden. Samen zullen we een opsomming maken van alle bezittingen en schulden om deze vervolgens naar wens te verdelen. Indien nodig zal ik u informeren over de eventuele fiscale gevolgen. 

– Alimentatie
Wanneer u kinderen heeft en u gaat scheiden moeten er afspraken gemaakt worden over de omgang met de kinderen. Vervolgens zal ik voor u berekenen of er een bedrag aan kinderalimentatie voldaan moet worden, de afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan en in het convenant. 
Er kan ook sprake zijn van partneralimentatie, deze zal ik altijd voor u berekenen. Mijn mening is dat wanneer iemand ervoor kiest om af te zien van partneralimentatie moet hij/zij wel weten waarvan afgezien wordt, op deze manier kan er een bewuste keuze gemaakt worden. Deze afspraken worden vastgelegd in het convenant

– Pensioenverevening
Heeft u tijdens het huwelijk pensioen opgebouwd dan heeft uw partner recht op de helft van het in deze periode opgebouwde pensioen, pensioenverevening. Er zijn een aantal mogelijkheden, u kunt het pensioen verevenen, u kunt het pensioen verrekenen met andere vermogensbestanddelen of u kunt afzien van pensioenverevening, ook hiervoor geldt dat ik u eerst goed zal informeren zodat u voor uw situatie de juiste keuze kunt maken. 
Er kan ook sprake zijn van een bijzonder nabestaande pensioen, dit zal ik voor u onderzoeken en u informeren over de invloed hiervan in geval van overlijden. 

– Het convenant
Alle afspraken die met elkaar zijn gemaakt tijdens het scheidingsproces moeten worden vastgelegd in een convenant. Het convenant vormt dus een belangrijk onderdeel van een scheiding. Zodra ik het convenant het opgemaakt zullen we dit met elkaar bespreken, wanneer ieder het eens is kan er worden afgesloten met een handtekening. Er kan na het scheidingsproces altijd een aanvulling op het convenant worden gemaakt wanneer er afspraken herzien moeten worden. 

– Indienen echtscheidingsverzoek
Wanneer alle afspraken zijn vastgelegd kan het echtscheidingsverzoek al dan niet samen met het ouderschapsplan worden ingediend bij de rechtbank. Het neemt een aantal weken in beslag voordat de rechter de echtscheiding in behandeling neemt en hier een uitspraak over doet. Na de uitspraak van de rechter kan er een akte van berusting worden ondertekend en kan de echtscheiding worden ingeschreven bij de Gemeente. 

– Relatie beëindiging samenwoners
Wanneer u samenwoont en u heeft besloten om uw relatie te beëindigen heeft u waarschijnlijk ook behoefte aan advies met betrekking tot uw financiële situatie. Wanneer u kinderen heeft dan kunt u de hulp bij het opmaken van een ouderschapsplan goed gebruiken, hiervoor kunt u ook bij mij terecht. Voor de volledigheid zullen we de gemaakte afspraken vastleggen in een convenant. 

https://www.rfea.nl/consument